سرویس مطبوعات

روزنامه های افغانستان

تصاویر صفحه اول روزنامه‌های کشور/ ۲۱ حوت

روزنامه‌های امروز افغانستان تیترهای یک و صفحات نخست خود را به موضوعاتی همچون واکنش ها به برگزاری مراسم تحلیف همزمان غنی و عبدالله، روند صلح و ویروس کرونا اختصاص داده اند.

روزنامه های افغانستان

تصاویر صفحه اول روزنامه‌های کشور/ ۱۳ حوت

روزنامه‌های امروز افغانستان تیترهای یک و صفحات نخست خود را به موضوعاتی همچون ضمایم پنهانی توافقنامه صلح آمریکا و طالبان و ربودن ۵۵ غیر نظامی توسط طالبان در ولایت میدان وردک اختصاص داده اند.

روزنامه های افغانستان

تصاویر صفحه اول روزنامه‌های کشور/ ۱۲ حوت

روزنامه‌های امروز افغانستان تیترهای یک و صفحات نخست خود را به موضوعاتی همچون هیات مذاکره کننده دولت افغانستان با طالبان، مخالفت اشرف غنی با آزادی زندانیان طالبان و سفر وزیر خارجه اندوزی به کابل اختصاص داده اند.