سرویس پارلمان

ترکیه ۳۲۴ پناهجوی افغان را اخراج کرد

در پی اخراج ها و دستگیری های اخیر مهاجرین افغان در ترکیه، این کشور یک گروه دیگر از پناهجویان افغان را از منطقه ازمیر با هواپیمای چاتر به افغانستان اخراج کردند.

دختر حاکم دوبی کجاست؟

روز ۱۱ مارچ ۲۰۱۸ ویدیویی ۴۰ دقیقه‌ای از دختری با لباس آبی در کنج اتاقی سفید با پرده‌ای شیری‌رنگ منتشر شد که می‌گفت شاید این آخرین ویدیویی باشد که از خودش می‌گیرد.