سرویس پارلمان

در مراکز ثبتِ احوال نفوس کابل چه می‌گذرد؟

با آن که ادارۀ ثبت احوال نفوس افغانستان همواره تاکید می‌کنند که با طی مراحل کردن مراحل قانونی، شهروندان می‌توانند به آسانی شناس‌نامه‌ به دست آورند، اما مراجعه کننده‌گان از بی‌نظمی، رشوه ستانی و بدرفتاری کارمندان این اداره در مراکز توزیع شناسنامه‌ها شکایت دارند.

حضور گسترده جنرال دوستم در انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی

مولوی «عبدالله قرلق»، نماینده مردم قندوز در مجلس سنا و از اعضای ارشد حزب جنبش ملی گفت:جنرال دوستم برنامه وسیعی برای حضور گسترده در انتخابات های آینده دارد و در قالب «ائتلاف بزرگی ملی افغانستان» در انتخابات شرکت می کند.

جناح‌بازی و حلقه‌گرایی در نیروهای امنیتی

برکناری جنرال مراد از سمت معینیت امنیتی وزارت امور داخله نشان‌دهندهٔ آن است که اختلاف‌های جدی در رهبری نیروهای امنیتی وجود دارد. در درون وزارت‌خانه‌های قوای مسلح حلقه‌ها تشکیل شده‌است و هر بلند‎‌پایه‌ای تلاش می‌کند برای خودش یک حلقه بسازد.

جناح‌بازی و حلقه‌گرایی میان نیروهای امنیتی

برکناری جنرال مراد از سمت معینیت امنیتی وزارت امور داخله نشان‌دهندهٔ آن است که اختلاف‌های جدی در رهبری نیروهای امنیتی وجود دارد. در درون وزارت‌خانه‌های قوای مسلح حلقه‌ها تشکیل شده‌است و هر بلند‎‌پایه‌ای تلاش می‌کند برای خودش یک حلقه بسازد. این حلقه‌ها بعداً رو در روی هم قرار می‌گیرند و مشکل می‌آفرینند. هر کدام این حلقه‌ها خودشان را به یک جناح سیاسی وابسته می‌دانند و با همدیگر تضاد منافع دارند. به دلیل وجود همین اختلاف‌ها و حلقه‌ها است که کار وزارت‌خانه‌های قوای مسلح چندان مؤثر نیست. دیده می‌شود که گاهی لوژستیک در یک نقطه مشکل پیدا می‌کند، در جای دیگر نیروی کمکی نمی‌رسد، در جای دیگر مشکل دیگری خلق می‌شود و هیچ نشانه‌ای از مدیریت و رهبری سالم به چشم نمی‌خورد