سرویس پارلمان

اقدام شجاعانه اعضای پشتون پارلمان

در روزهای گذشته، برای احراز کرسی ریاست مجلس، «کمال ناصر اصولی» نماینده ولایت خوست و «میر رحمان رحمانی» نماینده ولایت پروان به رقابت پرداختند.

مرداب عقب‌ماندگی

آنچه امروز در پارلمان رخ داد، اوج رسوایی بود و نسبت جامعه افغانستان را با اخلاق، مدنیت و قانون‌‌مداری نشان داد.

ما چگونه مردمی هستیم؟

در گستره تاریخ و درمیان ملت ها تنها کسانی هستیم که ذلت و خواری، بدنامی و بدفرهنگی ، انحطاط و بداخلاقی را با پرداختن تاوان سنگین و هزینه بسیار و با افتخار به هرآنچه شرم انسانیت است خریداریم!

لغو نشست های انتخاب اعضای هیات اداری و استجوابیه مقامات امنینی به علت تدوام جنجال ها

تداوم جنجال میان طرفداران میر رحمان رحمانی و کمال ناصر اصولی سبب شد تا نشست امروز مجلس به منظور انتخاب اعضای هیات اداری و نیز استجوابیه وزرای دفاع، داخله و رییس عمومی امنیت ملی پیرامون اوضاع امنیتی کشور برگزار نشود.

مادر بی‌عدالتی

برخی، نرندرسنگ خالصه را گزینه شایسته برای ریاست پارلمان دانسته‌اند. جدا از این‌که این خواسته چقدر قابلیت برای تحقق دارد؛ ولی صرف این در خواست، نوید دهنده فردای روشن برای تحقق جامعه عاری از تعصب است…