سرویس پارلمان

نگرانی سنا از ادامه تنش ها در مجلس

رییس مجلس سنا با ابراز نگرانی از ادامه تنش ها در مجلس نمایندگان، آن را خجالت آور خواند گفت: « نمایندگان به جای آن که قانونگذاری کرده و یا قانون را رعایت کنند؛ میز و چوکی که دولت هند به ما خیرات داده‌اند را می‌شکنند.»