سرویس پارلمان

ظاهر قدیر در واکنش به اظهارات رئیس جمهور:

کشتن صدها انسان در حملات داعش نشان ضعف است یا قدرت؟

ظاهر قدیر نماینده مجلس در واکنش به اظهارات رئیس جمهور اشرف غنی که گفته بود داعش از افغانستان در حال فرار است، می گوید باید از رئیس جمهور پرسید کشتن صدها انسان در حملات داعش نشانه ضعف است یا قوت؟.

دانش: برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری از اولویت های حکومت است

سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور که برای معرفی نامزدوزرا به پارلمان رفته است در صحن علنی مجلس گفت که برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی در سال آینده و انتخابات ریاست جمهوری یک سال بعد از آن از اولویت های اصلی حکومت است.