سرویس پارلمان

محدودیت سفر خارجی نمایندگان مجلس برداشته شد

«میر رحمان رحمانی»، رئیس مجلس نمایندگان اعلام کرد که به همراه جمعی از هیات اداری و روسای کمیسیون های مجلس روز شنبه با اشرف غنی دیدار کرده و مشکلات عدم توجه به مصوبات مجلس را مطرح کرده است.