سرویس دین و اندیشه

چرا باید قضای نماز را بخوانیم،درحاليكه خدا به آن نيازي ندارد

ايجاد فرصت براي جبران مصلحت عباداتي كه در ظرف زماني مخصوص خود واقع نشده است نه تنها در مورد بسياري از واجبات وجود دارد بلكه اين فرصت در مورد بسياري از مستحبات نيز پيش بيني شده است و اين امر به معناي تفضل و رحمت الهي است كه امكان جبران مافات را مقرر فرموده است.

ماه رمضان ماه بندگی، صلح و آرامش است

به گزارش اطلس، آیت‌الله حجت کابلی گفت: رمضان ماهی است که با در نظرداشتن فضای موجود در این زمان، امر پرودگار به خصوص دستوراتی که اکثر وقت متروک بوده است و توجهی به آن صورت نگرفته دوباره زنده شده و در زندگی تطبیق می‌شود و آنچه با اصول و ارزش‌ها منافات دارد، کنار زده می شود.

عصمت امام علی علیه السلام

شیعیان ادعا می کنند که امامان آن ها معصوم هستند؛ در حالی که علی (علیه السلام) صراحتا در نهج البلاغه می گوید که من فراتر از آن نیستم که خطا نکنم: «انی لست فی نفسی بفوق أن اخطئ».