سرویس دین و اندیشه

علی و نظارت بر بازار کوفه

این جا کوفه است؛ شهر نوتاسیس و با قبایل مختلف و افکار متفاوت… بازار نسبتا شلوغی دارد و مردم به کسب و کار و تجارت مشغول اند. اما در این میان مردی را می بینی که لباس نه چندان درست بر تن دارد و با تازیانه ای بر دست و مردم را به تقوای الهی می خواند و به انصاف در خرید و فروش امر می نماید «اوفوا الکیل و لاتنقحوا اللحم…».

“رمضان” تمرین خودسازی و پرورش است

“روزه” در زندگی بشر تاریخ دیرینه دارد و اختصاص به دین “اسلام” ندارد. در واقعیت بشر برای بازپروری و خودسازی خویش به معرفت ها و روش های توسل جسته است که در چارچوب آیین های دینی و مذهبی و یا روش انفرادی سازمان یافته است.

جنگ با تاویل

گرچه قضاوت زود است هنوز اما در زمان حال و از یک جایی از تاریخ به بعد، ستمگران و جباران برای حفظ قدرت شان از هر وسیله ای استفاده کردند می کنند یکی از این ابزارها استخدام افرادی بنام روشنفکر و عالم دین هست و اینان با تاویل و تفسیر نادرست از گزاره ها و مفاهیم دینی در خدمت استبداد و دربار ظلم در میایند.

تا شقایق هست، زندگی باید کرد!

اعتقاد به مهدی موعود مخصوص شیعیان و حتّی مسلمانان نیست؛ بلکه ادیان ابراهیمی به ظهور منجی و مصلح جهانی و گسترش دهنده عدالت اجتماعی باور دارند. مسلمانان؛ پیرو هر مذهبی که باشند، براساس احادیثی رسیده از پیامبر اسلام (ص) آمدن منجی موعود و عدالت‌گستر جهانی را انتظار می‌کشند.

تلطیف سیاست؛ نگاهی به نقش مصلحانه آیت الله سیستانی در عراق و دیدار پاپ از نجف

دیدار پاپ‌‌ فرانسیس با آیت‌الله ‌العظمی سیستانی رخدادی بزرگ در سال جاری بود. در هنگامه‌ای که خاورمیانه دچار درگیری‌های فرقه‌ای – قومی و بی‌ثباتی مزمن است، این دیدار حتی در اندازه نمادین برای منطقه، جامعه زخمی عراق و گفت‌وگوی بین‌الادیان راهگشا بود.

کمی هم معنویت

ثبات و استقرار در راه عبودیت و کسب معنویت، تنها راهی به رهایی از رنج دنیا و غم و درد دنیاست و در سرای باقی نیز دارای اجر و ثواب خواهد بود.

جا به جایی معادلات جنگ و صلح در میان مسلمانان

جنگ و نزاع و درگیری ها مسلحانه ذاتا فاجعه آور و دارای هزینه های سنگین جانی و مالی است مگر جنگ های که برای دفاع از جان و ارزشهای انسانی باشد. اما صلح، ذاتا کاری ارزشمند و پرثمر است مگر صلحی که در آن حقوق و مصالح طرفینی رعایت نشود و مصالحه بر مبنای زور یک جانب صورت گرفته باشد.

زن در اندیشه سیاسی اسلام

هویت زن، هویت جامعه است و ارزش نهادن به زن و تکریم فضایل، کمالات و خدمات مستمر او، در واقع ارزش گذاشتن به کل جامعه و ارج نهادن به همه زیبایی های انسانی است.

حضور پاپ در بیت مرجعیت در عراق

حضور پاپ در بیت ساده و بی آلایش مرجعیت جهان تشیع، نشانه ی قدرت و عظمت و جایگاه والای مرجعیت میان جوامع اسلامی است. آیت الله سیستانی کمر مقاومت را در برابر گروه های تکفیری بست و با فتوای تاریخی خود ریشه های داعش را خشکاند.

راز گرایش مسیحیان به تشیع

اگر بخواهیم برای هم‌زیستی ادیان ابراهیمی مثال ذکر کنیم، قطعاً رابطه مسالمت‌آمیز مسیحیت و تشیع نمونه بارزی از این نوع هم‌زیستی است.