سرویس دین و اندیشه

جنگجویان داعش

اسلام محمدی و اسلام داعشی

در اسلام داعشی، مفاهیم و گزاره‌های مثل رحمت و تسامح و عطوفت هیچ محلی از اعراب ندارد و آنها خودشان در نهایت قساوت، بدترین اعمال ضد بشری را انجام می‌دهند اما خم به ابرو نمیآورند و این علت است برای این که فهم آنها از اسلام، با اسلام راستین تطابق ندارد.

یا فاطمه الزهرا سلام الله علیها

با دل شکسته چه کنیم؟

فرض کنید که پهلوی شکسته مسلم نیست(آنهم فقط فرض کنید آنهم به دلیل مماشات با عوامی که فکر می کنند کتاب می خوانند)، با دل شکسته چه می کنید؟ با حرمتی که شکسته شد چه می کنید؟ آیا این را هم انکار می کنید؟

ناقوس خطر از چیست ؟!

موضوع اسلام خواهی وتطبیق شریعت بسیار واضح و روشن است، اما در کش قوس این موضوع چهره های پنهان عریان شد ، دین گریزان ودین ستیزان فرصت طلبانه علیه اسلام و مقدسات تازیدند.

مولوی مجیب الرحمان و راه پر خطر پیش رو

فاکتور های شخصیتی او، وی را به سوژه ای برای برنامه های تلوزیونی و ماشین جاده صاف کنی برای عربستان بدل کرده است. مثل او به مثابه انبار مهماتی که هر لحظه، انتظار انفجار او را باید داشت

آتش بیار جنگ مذهبی

مولوی مجیب الرحمن انصاری، شیعه و سنی را به گرگ و برّه تشبیه می کند، و براین عقیده است که علت اصلی جنگ ها و نا آرامی ها در کشور موجودیت شیعه ها در قدرت است.

تایباد، میزبان زائرین افغانستانی

«محمد تقی هاشمی»، مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی خراسان رضوی، گفت: تا کنون بر اساس آمارها 22 هزار و 554 زائر افغانستانی وارد مرز دوغارون شده اند.

عاشورا

تشیع، مذهب آینده

تشیع، مذهب آینده است؛ مذهبی که نه متوطن در گذشته است و نه متوقف در اکنون، بلکه پیش‌رَو و پرشتاب و چهارنعل به سوی «آینده» می‌تازد.