سرویس دین و اندیشه

شرح دعای روز هفتم ماه مبارک رمضان

در این دعا سه چیز اساسی از خداوند خواسته‌شده است: الف. یاری‌رسانی خداوند برای انجام عبادت الهی؛ ب. دور ماندن از گناه و لغزش؛ ج. توفیق یاد و ذکر خداوند؛ و اینکه تنها خداوند توانایی هدایت گمراهان را دارد.

شرح دعای روز ششم ماه مبارک رمضان

در دعای روز ششم که دارای سه فراز است، بیشتر به اثرات گناه توجه شده ازاین‌جهت اساس دعا به بخشایش گناه که خشکاننده این اثرات است شروع‌شده و سپس آثار گناه را موردتوجه قرار می‌دهد.

تاثیر اجتماعی روزه

روزه، برای انسان تحول درونی و انقلاب روحی ایجاد می‌کند؛ اگر نصف مسلمانان این تحول را می داشتند، قطعا جهانی متفاوتی را تجربه می کردیم.

شرح دعای روز سوم ماه مبارک رمضان

در روایتی از ابن عباس پیامبر اکرم (ص) می‌فرماید: هرکسی این دعا را بخواند؛ خداوند در جنه الفردوس خانه‏ای برایش بنا می‌کند که هفتاد هزار غرفه دارد در غرفه‌ای هزار تخت و در هر تختی حوریه‌ای قرار دارد و هرروز هفتاد هزار ملک با هدایای از نزد خداوند بر او وارد می‌شوند.

شرح دعای روز دوم ماه مبارک رمضان

هرکسی این دعا را بخواند، خداوند در تمام عمرش به ازای هر قدمی که برمی‌دارد ثواب عبادت یک سال عنایت می‎کند، عبادتی که روزها روزه و شب‌های آن شب‌زنده‌داری نماید.

شرحی بر دعای روز اول ماه رمضان

از ابن عباس روایت کرده‌اند: که حضرت رسول (ص) براى روزه هرروز ماه مبارک رمضان فضیلت بسیار بیان فرمود و برای هرروز دعاى مخصوصى بافضیلت و ثواب بسیار براى آن ذکر کرد که ما به بیان اصل دعا اکتفا می‌کنیم:

افول امر مقدس

سخن گفتن از افولِ امر مقدس در زمانه‌ی پساکرونا سخنی نادرست است.