سرویس دین و اندیشه

اولویت‌ها برای تحقق جامعه‌باز

تساهل و تسامح، به‌رسمیت شناختن ‌آزادی و حقوق دیگران در جامعه، مقدم بر مبارزه با خرافات است. مگر این‌که خرافات، انحصارطلب، ستیزه‌جو و دشمن آزادی باشند.

اعمال دهه اول محرم

ماه محرم ماه شهادت سرور و سالار شهیدان امام حسین (ع) است و برای دهه اول این ماه اعمال و دعاهای بسیاری ذکر شده است.

چرا باید قضای نماز را بخوانیم،درحالیکه خدا به آن نیازی ندارد

ایجاد فرصت برای جبران مصلحت عباداتی که در ظرف زمانی مخصوص خود واقع نشده است نه تنها در مورد بسیاری از واجبات وجود دارد بلکه این فرصت در مورد بسیاری از مستحبات نیز پیش بینی شده است و این امر به معنای تفضل و رحمت الهی است که امکان جبران مافات را مقرر فرموده است.

ماه رمضان ماه بندگی، صلح و آرامش است

به گزارش اطلس، آیت‌الله حجت کابلی گفت: رمضان ماهی است که با در نظرداشتن فضای موجود در این زمان، امر پرودگار به خصوص دستوراتی که اکثر وقت متروک بوده است و توجهی به آن صورت نگرفته دوباره زنده شده و در زندگی تطبیق می‌شود و آنچه با اصول و ارزش‌ها منافات دارد، کنار زده می شود.