سرویس دین و اندیشه

پیشوای خِرد

در تاریخ اسلام، علی پیشگام خردگرایی است. فهم علی از دین، فهم عقلانی و مبتنی بر عدالت است؛ چنان که اساس دینی نیز بر حکمت و عدالت استوار است.

علی و شب قدر

درنگ کردن در حقیقت قرآن و شب قدر، ما را به برقراری نسبتی عمیق و حیرت‌آور میان علی و شب قدر می‌رساند…

علی (ع)؛ قربانی جهل امت!

پیامبر به نیکی می دانست که وصی و خلیفه اش با تردید ها و موج های انکار روبرو می شود. او بیش از هر کس دیگر از یارانش روی علی تاکید کرد و در مواقع مختلف توصیه های جدی روی پاسداشت حق علی داشت…

کوه حلم

پیرمرد، در فضایی تربیت یافته بود که در آن فضا، چشم ها بروی واقعیت‌ها بسته بود و خبری از کشف حقایق نبود او فکر می‌کرد هرآن‌چه در مخیله او می‌گذرد عین حقیقت است…

روزه داری و عبودیت

ماه رمضان، بهار بندگی و فصل نیایش و پرستش است؛ فرصتی است بی بدیل برای آنهایی که در جهت تقرب به خالق هستی دنبال بهانه و فرصت هستند…