سرویس دین و اندیشه

شرح دعای روز پانزدهم ماه مبارک رمضان

در پانزدهمین روز ماه مبارک رمضان که مؤمنان روزه‌دار، در نیمه‌راه اردوی یک‌ماهه عبادت و بندگی قرارگرفته‌اند، از خداوند چند درخواست در قالب دعا و نیایش از خداوند دارند.

مومن اول؛ خدیجه ام المومنین

جایگاه ویژه ای نزد پیامبر داشت در تمام سختی ها و مصایب، با او همکار و همگام بود؛ اولین کسی که دعوت رسالت او را لبیک گفت، خدیجه بود…

شرح دعای روز دهم ماه مبارک رمضان

دعای روز دهم ماه رمضان، به سه مسئله مهم اخلاقی و معنوی: توکل، رستگاری و تقرب پرداخته است که مؤمنان روزه‌دار از خداوند به احسان و لطفش طلب می‌کند.

شرح دعای روز نهم ماه مبارک رمضان

مؤمنان روزه‌دار، در دعای روز نهم ماه رمضان، خواسته‌های مهمی را از خداوند طلب می‌کند که سه خواسته اساسی ذیل از آن جمله است: رحمت، هدایت و رضایت.

روز معلم

در ایران زمینه‌ی رشد استعداد استاد مطهری فراهم بوده و او با پشت‌کار و تلاش خودش به درجات بالای علم و دانش رسیده، در افغانستان که آن سال‌ها استعدادها یا سرکوب می‌شده یا کشف نشده باقی مانده، معلوم نیست چه تعداد مطهری‌ها از بین رفته‌.