سرویس دین و اندیشه

علی (ع)؛ قربانی جهل امت!

پیامبر به نیکی می دانست که وصی و خلیفه اش با تردید ها و موج های انکار روبرو می شود. او بیش از هر کس دیگر از یارانش روی علی تاکید کرد و در مواقع مختلف توصیه های جدی روی پاسداشت حق علی داشت.

شرح دعای روز نوزدهم ماه مبارک رمضان

این دعا نیز همانند اکثر دعای روزهای ماه مبارک رمضان، دارای سه فراز مهم است که در فراز اول درخواست بهره‌مندی از برکات ماه رمضان است. در فراز دوم آسان شدن راه و مسیر رسیدن به نیکی‌ها و خوبی‌ها از خداوند تقاضای شده است؛ سومین فراز دعا محروم نشدن از فضایل و زیبایی‌ها رمضان از خداوند طلب شده است.

سکوت عالمان دینی

اگر عالمان دینی امروز سکوت کنند وماشین صدور فتوای پاکستانی را از کار نندازند فردا نوبت خوشان فرا خواهد رسید.

شرح دعای روز هیجدهم ماه مبارک رمضان

طبق معمول این دعا نیز دارای سه فراز است که در فراز اول از خداوند درخواست آگاهی بخشی از برکات سحرهای ماه مبارک رمضان است و در فراز دوم طلب روشنی بخشی دل‌ها از انوار پرفروغ این ماه شده است؛ و در فراز سوم دعاکننده عطش بیشتر خود را نسبت به برکات این نشان داده و درخواست می‌کند که نه‌تنها دلش را که تمام اعضای بدنش را تحت تأثیر برکات آن قرار دهد.

شرح دعای روز هفدهم ماه مبارک رمضان

دعای روز هفدهم نیز دارای سه فراز است که در فراز اول، درخواست هدایت به‌سوی کارهای نیک و شایسته دارد؛ در فراز دوم از خداوند می‌طلبد که آرزوهایش برآورده سازد؛ در فراز سوم به این نکته اشاره می‌کند که خداوند از اسرار آدمی آگاهی کامل دارد و نیازی به توضیح و تفسیر خواسته‌هایش ندارد؛ زیرا او به آنچه در سینه‌های آدمی است علم و آگاهی دارد.

شرح دعای روز شانزدهم ماه مبارک رمضان

در شانزدهمین روز ماه مبارک رمضان، شخص روزه‌دار که نیمی از ماه مبارک رمضان را با موفقیت پشت سر گذاشته است، خواسته‌های اساسی خود را باخدایش در میان می‌گذارد.