سرویس دین و اندیشه

شرح دعای روز بیست و هشتم ماه مبارک رمضان

دعای روز بیست و هشتم ماه مبارک رمضان سه فراز دارد که در فراز اول، توفیق بهره‌مندی از نوافل درخواست شده است؛ در فراز دوم پی گیری خواسته‌های روزهای قبل یادآوری شده است؛ در فراز سوم دعا، درخواست نزدیک شدن وسایل تقرب به پروردگار از خداوند خواسته‌شده است.

شرح دعای روز بیست و هفتم ماه مبارک رمضان

شب قدر، بهترین فرصت فراهم‌شده جهت تغییر سرنوشت انسان است. در دعای روز بیست و هفتم بعد از درخواست درک شب قدر، آسان شدن مشکلات و گرفتاری‌ها، پذیرفته شدن عذرها و آمرزش گناهان از خداوند خواسته‌شده است. اگر بخواهیم تمام این سه خواسته را که در شب احتمالی قدر از خداوند طلب می‌شود در یک‌کلام خلاصه کنیم، در حقیقت درخواست تغییر سرنوشت است.

شرح دعای روز بیست و ششم ماه مبارک رمضان

مهم‌ترین نکته‌ای که در جمع‌بندی این دعا به نظر می‌رسد این است که تلاش و کوشش آدمی شرط اول در هر کار است. اگر تلاشی از طرف خود انسان صورت نگیرد موردعنایت قرار نمی‌گیرد. محورهای تلاش در این دعا، کوشش در جبران خطاها و گناهان، کوشش در زمینه انجام اعمال صالح و نیک و نیز تلاش در جبران عیب‌ها و لغزش‌هاست.

شرح دعای روز بیست و پنجم ماه مبارک رمضان

این دعا اشاره به دو واجب تولی و تبری داشته و دوستی و دشمنی درراه خدا را به‌عنوان خواسته اساسی روزه‌داران معرفی می‌کند. در این دعا سه خواسته اساسی مطرح‌شده است. دوستی با دوستان خدا و دشمنی با دشمنان خدا و نیز پیروی از سنت پیامبر خاتم (ص).

امام علی علیه السلام

جاذبه و دافعه امام علی (ع)

در میان شخصیت‌های مهم تاریخ بشری، امام علی (ع) از نادرترین شخصیت‌هایی است که جاذبه و دافعه دامنه دار و پرماجرایی را-در هنگام حیات تا شهادتش، و نیز پس از آن تا امروز- بخود اختصاص داده است.