سرویس دین و اندیشه

ظهورِ مطلقِ انسانِ کامل است على!

او الگوى کامل براى سبک زندگى انسانى، اخلاقى و اسلامى است و از همین جهت رسول خدا (ص) در موردش به عمار یاسر (رح) فرمود: یا عمار ! اگر تمام مردم دنیا به راهی می روند و علی تنها از راه دیگری می رود پس تو به راهی بروکه علی می رود و مردم را رها کن.

چرا ترس از مسجد؟

نگرانی این است که مسجد تاکنون در افغانستان نتوانسته رسالت درستی برای ترویج ارزشهای انسانی و اخلاقی داشته باشد

محو یا تشدید خشونت؟

ضیه این چنینی هرسال در دایکندی برگزار میشود کمی بویناک به نظر میرسد و نشان میدهد شاید دست های پشت ماجرا باشد که بانوان دایکندی را موش آزمایشگاهی برای محو خشونت ساخته اند

آخرین مرحله “جهالت”!

وزیر و اذنابش هیچ درک و فهمی از دانش و هیچ مهارتی از روش آموزش ندارند، و هیچ بهره ای از فهم درست دینی برای ساختن ” هویت قوی اسلامی” نیز نبرده اند.