سرویس دین و اندیشه

چرا ترس از مسجد؟

نگرانی این است که مسجد تاکنون در افغانستان نتوانسته رسالت درستی برای ترویج ارزشهای انسانی و اخلاقی داشته باشد

محو یا تشدید خشونت؟

ضیه این چنینی هرسال در دایکندی برگزار میشود کمی بویناک به نظر میرسد و نشان میدهد شاید دست های پشت ماجرا باشد که بانوان دایکندی را موش آزمایشگاهی برای محو خشونت ساخته اند

آخرین مرحله “جهالت”!

وزیر و اذنابش هیچ درک و فهمی از دانش و هیچ مهارتی از روش آموزش ندارند، و هیچ بهره ای از فهم درست دینی برای ساختن ” هویت قوی اسلامی” نیز نبرده اند.

نقش شبکه‌ی اقتصادی در ژئو کالچر شیعه

ژئوکالچر شیعه با ابعاد کنونی، یک بازیگر نوظهور در منطقه حساس غرب آسیا به حساب می‌آید. این پدیده از آن جهت که یک بازیگر مؤثر فراملی است و در چارچوب نظام بین‌الملل کلاسیک قرار نمی‌گیرد، نوظهور محسوب می‌شود.

وقایع و اعمال ماه ربیع الثانی

ربیع الثانی، چهارمین ماه پس از آغاز سال قمری است. در این ماه اتفاقاتی رخ داده است که هر کدام تاثیر مهمی در تاریخ اسلام داشته است. در ادامه به مهمترین آن‌ها اشاره می‌کنیم.