سرویس فناوری اطلاعات

بهای اینترنت کاهش می یابد

مسئولین جدید وزارت مخابرات در دیدار با نمایندگان شرکت های خصوصی مخابراتی خواستار کاهش بهای اینترنت و افزایش کیفیت آن شدند.

فروشگاه اینترنتی آمازون

در انبارهای بزرگ‌ترین فروشگاه اینترنتی جهان چه می‌گذرد؟

در این گزارش می‌بینیم که آمازون، نرخ مصدومیت‌ها و حتی مرگ و میر‌های رخ داده در انبارهایش را دست کاری می‌کند و سپس آن‌ها را در اختیار مراجع مرتبط می‌گذارد. اما نکته جالب این جاست که حتی برخی از بررسی‌های به عمل آمده در این رابطه نیز، خود دست کاری شدند.