سرویس فناوری اطلاعات

کشف کهنسال ترین سیاه چاله جهان

اخترشناسان با استفاده از تلسکوپ فضایی جیمز وب، سیاه‌چاله‌ی کلان‌جرم تغذیه‌کننده‌ای را درست زمانی که جهان فقط ۶۰۰ میلیون سال داشت، کشف کردند.

۵ ستاره نزدیک به زمین!

ابرنواخترها قوی‌ترین انفجارهای جهان هستند و آنقدر قوی هستند که می‌توانیم آنها را در دیگر کهکشان‌های دور مشاهده کنیم، چه رسد به اینکه در کهکشان ما رخ دهد.