سرویس فناوری اطلاعات

انگشت اضافه‌ برای افزایش قابلیت‌های دست

پروتزهای آینده فقط محدود به افراد دارای معلولیت نخواهند بود، پروتز Third Thumb توسط یک دانشجوی انگلیسی طراحی شده و هدف آن ارتقا توانایی پوشنده و کنترل بیشتر شخص در هنگام کار با اشیا است.

شبکه های اجتماعی و سیاست مداران

سرمایه سیاست مدار اراده مردم است ‌‌و اگر کسی این مسلک را بلد نیست یا حوصله کنار آمدن با خوب و بد آن را ندارد، به جای عصبانی شدن بر مردم، مسلک دیگر گزیند و‌سودش را بگیرد.