سرویس فناوری اطلاعات

فروشگاه اینترنتی آمازون

در انبارهای بزرگ‌ترین فروشگاه اینترنتی جهان چه می‌گذرد؟

در این گزارش می‌بینیم که آمازون، نرخ مصدومیت‌ها و حتی مرگ و میر‌های رخ داده در انبارهایش را دست کاری می‌کند و سپس آن‌ها را در اختیار مراجع مرتبط می‌گذارد. اما نکته جالب این جاست که حتی برخی از بررسی‌های به عمل آمده در این رابطه نیز، خود دست کاری شدند.

ظلم برخی از شرکت‌های مخابراتی انترنت به کاربران افغان

مسوولان شرکت افغان‌ تلکام می‌گویند که این شرکت یک جی بی انترنت را به گونه اوسط از ۹ تا ۱۱افغانی از کشورهای بیرونی می‌خرند و دوباره آن‌را از سیزده تا چهارده افغانی به شرکت‌های مخابراتی به فروش می‌رسانند.اما یک جی بی انترنت از سوی شرکت‌های خصوصی در بدل۲۵۰ افغانی به مردم ارایه می‌شود.