سرویس سیاست

مذاکرات نافرجام صلح و فریب ملت

به کرات ثابت شده است که صلح با گروه های مخالف دولت، هیچ برآیندی مثبتی نداشته است و مذاکرات امریکا با طالبان و صلح بین الافغانی، همه ای اینها می تواند فقط برای فریب ملت و خاک زدن به چشم ملت باشد.

پیشنهاد به چرخه گیران عزیز

این روزها وضعیت مدیریتی شهر کابل در بد ترین وضعیت ممکن قرار دارد. بعضی از نقاط شهر به طویله انسانی تبدیل شده است. در چنین حالتی، بعضی از “کارگران شاروالی” هر روز در صفحات اجتماعی از شاروال “اندیوال شان” عکس می گذارند که مردم فلان ناحیه از شاروال تجلیل و تقدیر کردند.