سرویس سیاست

امنیت ملی: گزارش فعال مدنی لوگر به هدف درخواست پناهندگی انجام شده است

ریاست عمومی امنیت ملی می گوید، گزارشات محمودی، فعال مدنی لوگر در مورد سوء استفاده جنسی از کودکان بدون مدارک بوده و به هدف ایجاد یک ماجرا برای درخواست پناهندگی در یکی از کشورهای خارجی برای خانواده اش، انجام شده است.

نشست چین بار دیگر به تعویق افتاد!

«ضمیر کابلوف» نماینده ویژه رئیس­ جمهور روسیه در امور افغانستان می گوید اعضای طالبان با هیئت اشرف غنی موافق نیستند به همین دلیل نشست بین الافغانی چین بار دیگر به تعویق افتاده است.