سرویس سیاست

نامه «نبیل» به امرالله صالح

رحمت الله نبیل یکی از نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری در یک نامۀ سرگشاده به امرالله صالح، معاون نخست اشرف غنی نوشت پیش از آنکه صدای وطن دوستی ات در لجن زار مجازی برای همیش خفه شود به دسته انتخاباتی اکثریت وطن دوست بپیوند.