سرویس سیاست

تیم انتخاباتی «اتمر» کمپاین های انتخاباتی خود را به تعلیق درآورد

تیم انتخاباتی «صلح و اعتدال» به رهبری محمد حنیف اتمر در بیانیه ای اعلام کرد که در انتقاد به عدم شفافیت در برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و تداوم اقدامات غیرقانونی تیم حاکم، وخامت وضعیت امنیتی و همچنین پیشرفت‌های روند صلح، فعالیت های انتخاباتی خود را به حالت تعلیق درآورده است.