سرویس سیاست

هشدار کمیسیون مالی مجلس از معرفی «همایون قیومی» به دادستانی

کمیسیون مالی و بودجه مجلس به همایون قیومی سرپرست وزارت مالیه و مشاور بلند پایه اشرف غنی هشدار داد تا درمورد آن‌چه را که دست‌کاری‌های غیرقانونی در بودجه و دریافت هزینه‌های نامحدود سفرهای وی گفته می‌شوند، توضیح دهد.

سفر اشرف غنی به ترکیه

صبح امروز رییس جمهور غنی به منظور اشتراک در کنفرانس پروسه استانبول – قلب آسیا در رأس یک هیئت عالی رتبه دولتی، عازم ترکیه شد.