سرویس سیاست

توجیهات هزارگی برای لوی جرگه!!؟؟

دوستان ما و هزاره‌های ارگ‌نشین در عین حال که می‌دانند لویه جرگه دم روباه است و صلاحیت ندارد، از حالا دست به قلم شده‌اند که توجیهی برای این کار پیدا و زمینه فکری برای آن ایجاد کنند.

آمریکا طالبان

تکثیرِ اقتدار!

به نظر می رسد گروه طالبان به همت تلاش های زلمی خلیلزاد، از یک گروه تروریستی ـ شورشی به یک “امارت اسلامی” وجهه ی استراتژیک پیدا کرده و پرچم این گروه در تمام منطقه در اهتزاز درآمده است و دفترهای سیاسی اش در سراسر خاورمیانه، ابتکارات سیاسی ـ دپلماتیک را رهبری می کند.