سرویس سیاست

توصیه های کرونایی عبدالله!

عبدالله عبدالله امروز در یک نشست خبری در قصر سپیدار تاکید کرد که برای مقابله با ویروس کرونا نیازمند همبستگی ملی و توجه به توصیه های نهادهای بهداشتی هستیم.