سرویس سیاست

وردک: رییس جمهور برای حل اختلاف‌ها درمجلس از دادگاه عالی کمک می‌خواهد

«فاروق وردک» وزیر دولت در امور پارلمانی، می‌گوید درصورتی که اعضای مجلس نمایندگان نتوانند طی روزهای آینده به اختلاف‌های شان مبنی بر گزینش رییس‌ مجلس راه حلی پیدا کنند، رییس‌جمهور برای رسیدگی به این مشکل از دادگاه عالی کمک خواهد خواست.