سرویس سیاست

هیاتی از طالبان امروز وارد کابل می شود

سهیل شاهین، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر اعلام کرد که هیاتی از این گروه امروز وارد کابل می شود و با مقامات دولت افغانستان درباره رهایی زندانیان بحث و گفتگو خواهد کرد.