سرویس سیاست

«داودزی» از مقامش استعفا می دهد

گزارشات حاکی از آن است که «محمد عمر داودزی» مشاور ارشد رییس جمهور و رییس دبیر خانه شورای عالی صلح به زودی از مقامش استعفا خواهد داد.