سرویس سیاست

مشاور سابق غنی: میان برخی مقامات ارگ فساد اخلاقی وجود دارد

«مریم وردک»، مشاور سابق رییس جمهور غنی در مصاحبه با یک شبکه انگلیسی زبان هندی با تایید اظهارت جنرال حبین احمدزی، مبنی بر وجود فساد اخلاقی در میان برخی اعضای ارگ، گفت: زنان برای گرفتن پست‌های بالا مورد سوء استفاده و آزار و اذیت قرار می‌گیرند.