سرویس سیاست

نامه «نبیل» به امرالله صالح

رحمت الله نبیل یکی از نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری در یک نامۀ سرگشاده به امرالله صالح، معاون نخست اشرف غنی نوشت پیش از آنکه صدای وطن دوستی ات در لجن زار مجازی برای همیش خفه شود به دسته انتخاباتی اکثریت وطن دوست بپیوند.

واکنش ارگ به اعلامیه طالبان؛ طالبان از تهدید مردم افغانستان خود داری کنند

ریاست جمهوری با انتشار اعلامیه ای در واکنش به تهدید طالبان مبنی بر این که مردم افغانستان در صورت اشتراک در پروسه انتخابات مورد حمله این گروه قرار می گیرند، گفت: طالبان از تهدید مردم افغانستان خود داری کنند.