سرویس بین الملل

پادشاه جدید عمان معرفی شد

«هیثم بن طارق آل سعید» به عنوان پادشاه جدید عمان معرفی شد. وی جانشین سلطان قابوس شد که عصر دیروز ( جمعه) در سن ۷۹ سالگی درگذشت.