سرویس بین الملل

سازمان ملل بزرگترین شرکت‌های اسرائیلی را در لست سیاه قرار داد

«رووین ریولین» رئیس جمهور اسرائیل، شامل‌شدن شرکت‌های همکار با شهرک‌های یهودی‌نشین در کرانه باختری در لست سیاه کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد را محکوم نموده و گفته است که بزرگترین شرکت‌های اسرائیلی شامل این لست شده اند.

فجر سلیمانی؛ چرا ایرانیان سلیمانی را دوست دارند؟

هرچند وجه نمادین ترور سردار سلیمانی برای ایرانیان و گروه های مقاومت سنگین است زیرا هم ایران و هم جبهه مقاومت، شخصیت برجسته و چهره بین المللی مقاومت را از دست داده اند، اما به نظر می رسد محور مقاومت راه را گم نخواهد کرد و ” شهید” سلیمانی به مراتب ذی نفوذتر ، نمادین تر، قوی تر و محبوب تر از ” سردار” سلیمانی است.