سرویس بین الملل

سفر نخست وزیر سوریه به ایران

روزنامه الوطن سوریه اعلام کرد که امروز یک هیئت دولتی عالی رتبه به ریاست «عماد خمیس» نخست وزیر این کشور وارد تهران می‌شود تا با مقامات ارشد ایران در خصوص مناسبات دو جانبه بین دو کشور و همچنین تحولات پرشتاب منطقه و جهان دیدار و گفتگو کنند.