سرویس بین الملل

هواپیمای قطر

نخستین طیاره قطری بعد از دو سال وارد عربستان شد

حساب توییتری قطر الیوم تصویری از فرود یک فروند هواپیمای سلطنتی قطر برای نخستین بار از زمان آغاز بحران میان کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس با دوحه و تحریم این کشور از دو سال پیش تاکنون منتشر کرد.