سرویس بین الملل

ترامپ

امضای متکبرانه ی ترامپ روی یک اعلامیه!

رهبران چندین کشور جهان در هفتاد و پنجمین سالروز عملیات نرماندی اعلامیه نمادینی را به امضا رساندند اما امضای دونالد ترامپ بر پای آن اندکی با سایر مقام‌ها تفاوت داشت.