سرویس بین الملل

هشدار وزیر خارجه چین به آمریکا

وزیر خارجه چین به آمریکا هشدار داد اگر علیه تدابیر مقابله جویانه چین برای مهار ویروس کرونا گامی بردارد، به توافق اولیه تجاری دو کشور لطمه شدیدی وارد خواهد شد.