سرویس بین الملل

شایعه کودتا در چین/ شی جینپینگ دستگیر شده است؟

بر اساس گزارش‌های خبری نام “شی جینپینگ”، رئیس جمهوری چین پس از اینکه گزارش‌های تایید نشده‌ای از وقوع کودتای نظامی در چین و حبس خانگی وی منتشر شد، به یکی از ترندهای اصلی در توییتر تبدیل شده است.