سرویس بین الملل

پادشاه عربستان سعوی دراین دیدار گفته است که افغانستان و پاکستان باید مشترکا کار کنند و عربستان سعودی آماده هرگونه همکاری در این خصوص است.

عربستان سعودی خواهان بهبود روابط میان افغانستان و پاکستان شد

اشرف غنی، رئیس جمهور کشورمان که ابتدای هفته جاری به عربستان سفر کرده بود، روز گذشته با ملک سلمان، پادشاه عربستان دیدار و گفتگو کرد. پادشاه عربستان سعوی دراین دیدار گفته است که افغانستان و پاکستان باید مشترکا کار کنند و عربستان سعودی آماده هرگونه همکاری در این خصوص است. […]