سرویس بین الملل

غرق شدن یک کشتی گردشگری در پی انفجار بیروت

در پی انفجار مهیبی که عصر روز گذشته بیروت، پایتخت لبنان، را به لرزه درآورد و شدت آن تا کیلومتر‌ها آن طرف‌تر هم احساس شد یک کشتی گردشگری که در آن اطراف بود به طور کامل غرق شد.

تصاویری از شهر بیروت پس از انفجار وحشتناک

دیروز سه‌شنبه انفجار‌هایی ویرانگر بندر بیروت را به لرزه درآورد و تعدادی از ساختمان‌ها را در این بخش از پایتخت لبنان با خاک یکسان کرد به طوری که موج انفجار در کیلومتر‌ها دورتر از محل انفجار شنیده شد.