سرویس بین الملل

صدری‌ها؟

عراقی که نزدیک به یک قرن جور صدامیست را کشید، عنقریب به همان دوران باز میگردد و اگر تدابیری معقول سنجیده نشود، بعید نیست که جنگ داخلی دمار از روزگار مردم مظلوم این سرزمین درآورد.

اشتباهات مکرر مقتدی صدر

اشتباه اول: کشور جنگ زده و مردم مظلوم عراق را که بعد از سالها تازه یک نفس آرام می کشیدند بدون کدام خواسته سیاسی مشخص، صرف به هدف قدرت نمائی دستخوش نا آرامی و آشوب نمود.

فقدان‌ ظرفیت دموکراتیک

نزدیک به یک سال است که عراق با بن بست و بحران سیاسی برای ایجاد دولت روبروست، چنانچه هم اکنون عراق فاقد یک نظم دموکراتیک و بنحوی در میان یک آنارشی سیاسی غوطه ور است.

مسئول کمک‌های سازمان ملل: فقر در افغانستان در حال عمیق‌تر شدن است

مارتین گریفیتس، رییس کمک‌های سازمان ملل متحد، گفته است که کشورها باید روند کمک‌های انکشافی را که به دلیل تسلط طالبان بر افغانستان متوقف‌شده است، از سر بگیرند. به گفته‌ی او، فقر در این کشور در حال عمیق‌تر شدن است.