سرویس بین الملل

پومپئو در کابل سرنوشت شما را تعین میکند!

میگویند تاریخ تکرار نمیشود مگر بشکل مسخره آمیز. ۶ سال بعد از جان کری، وزیر خارجه امریکا مایک پومپئو درکابل میخواهد شهکار سیاسی جان کری، تراژدی “حکومت وحدت ملی” را تکرار کند.

دیدار پمپئو با معاون طالبان در قطر

پس از نشست بی نتیجه مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا با اشرف غنی و عبدالله عبدالله، وی از کابل به دوحه قطر سفر کرد و با ملا برادر، معاون طالبان دیدار و گفتگو نمود.

نوی افغان جهاد!

شاخه القاعده در شبه قاره هند، در نشریات انترنتی خود توافق صلح طالبان با امریکا را پیروزی جهاد خوانده و جهاد تازه ای را در کشمیر، زیر نام ” نوی افغان جهاد ” و ” نوی غزوه هند ” اعلام کرده است.