سرویس بین الملل

سازمان ملل: دسترسی دختران به آموزش ضرورت ملموس برای آینده مردم افغانستان است

ایزابل موسارد کارلسن، رییس بخش هماهنگ‌کننده‌ی کمک‌های بشری سازمان ملل (اوچا)، گفته است که دسترسی به آموزش متوسطه و عالی برای دختران و زنان هم یک مسأله حقوق بشری و هم یک ضرورت ملموس برای آینده‌ی تمام مردم افغانستان است.