سرویس بین الملل

دونالد ترامپ

موافقان استیضاح ترامپ درحال افزایش هستند

یک نظرسنجی جدید نشان داد، میزان حمایت آمریکایی‌ها از استیضاح دونالد ترامپ در مقایسه با یک نظرسنجی مشابهی که در سه ماه پیش انجام شده بود، به میزان ۱۲ درصد افزایش یافته است.