سرویس امنیت و حوادث

وقوع انفجار در کابل

فرماندهی پلیس کابل اعلام کرد که این بمب مغناطیسی امروز در یک موتر حامل کارمندان وزارت دفاع ملی جاسازی شده بود و در حوزه نهم امنیتی شهر کابل منفجر شد.