سرویس امنیت و حوادث

فرمانده قول اردوی کابل کشته شد

حمدالله مخلص؛ فرمانده قول اردوی کابل و از اعضای ارشد طالبان در حمله روز گذشته بر بیمارستان سردار داوود در کابل کشته شده‌است.