سرویس امنیت و حوادث

اوچا: سرمایه‌گذاری اندک در کاهش خطر آفات طبیعی سبب آسیب‌پذیری بیشتر مردم افغانستان شده است

اداره هماهنگ‌کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد (اوچا) می‌گوید که نبود راهبرد مناسب و کافی در خصوص شناخت خطر ناشی از آفات طبیعی در افغانستان، سبب شده تا شمار افراد آسیب‌پذیر بیشتر شود.