سرویس امنیت و حوادث

انفجار در کابل

پلیس کابل اعلام کرد که صبح امروز انفجاری در ناحیه ششم پایتخت صورت گرفت.