سرویس امنیت و حوادث

محب: پلان‌های منظمی جهت تأمین امنیت نامزدان و انتخابات ریاست جمهوری ترتیب دادیم

«حمدالله محب»، مشاور شورای امنیت ملی می‌گوید، ارگان‌های امنیتی در هماهنگی نزدیک با کمیسیون انتخابات، پلان‌های منظمی را جهت تأمین امنیت نامزدان و انتخابات ریاست جمهوری ترتیب داده و این موضوع اولویت جدی حکومت می‌باشد.