سرویس اقتصاد

رئیس جمهور غنی عازم سوئیس شد

این نشست دو روزه، با حضور وزرای خارجه ۶۲ کشور و نمایندگان ۳۵ نهاد تمویل کننده حکومت افغانستان فردا در مقر سازمان ملل متحد در ژنو، کار خود را آغاز مینماید.

آیا هژمونی دالر رو به افول خواهد گذاشت؟!

ایالات متحده امریکا، تحریم های ایران را برگرداند و ظاهرا اتحادیه اروپا در تلاش است تا باهمکاری چین و روسیه و بهره گیری از سیستم جدید مبادلات بانکی موسوم به SPV به تقابل با سیاست های واشنگتن بپردازد!