سرویس اقتصاد

برایند تفکر ملی

پیش از طرح و راه اندازی بندر چابهار، تنها مسیر شناخته شده برای افغانستان، جهت ترانزیت کالا، بندر کراچی پاکستان بود. پاکستانی‌ها به دلیل موقعیت این مسیر و نیاز بی بدیل افغانستان به‌این مسیر، همواره از آن به‌عنوان یک حربه کارا و موثر، جهت دیکته کردن خواسته‌های خود به افغانستان استفاده می‌کرد.