سرویس اقتصاد

نگاهی به بحران مالی و اقتصادی در افغانستان؛ عوامل و راهکارها

ما در حال حاضر اندر خم یک کوچه هستیم و این مانع و خمیدگی نیز جز جریان حاکم در افغانستان، چیز دیگری نیست. لذا تداوم حضور مطلق طالبان در قدرت، بیش از پیش بر بحران اقتصادی در افغانستان دامن خواهد زد که گرانی و کاهش بیشتر ارزش پول ملی افغانستان، از کمترین تبعات منفی آن خواهد بود.

چرا نرخ برابری دالر در مقابل افغانی افزایش یافته است؟

اقتصاد افغانستان یک اقتصاد کاملا سیاسی است و از طرف دیگر سیستم نرخ ارز کشور در حکومت قبلی سیستم شناور کنترل شده بود، به این معنا که نرخ در بازارهای ارز تعیین میشد اما عملا نهاد پولی و مالی که بانک مرکزی باشد به آن جهت میداد و مانع صعود دالر به نرخ واقعی آن میگردید زیرا از سالها قبل حجم تقاضای دالر بیشتر از حجم عرضه واقعی آن بوده است!

کاخ سفید: به دلیل دعوای حقوقی قربانیان ۱۱ سپتامبر، آزادی دارایی افغانستان پیچیده ‌است

در پی درخواست مکرر طالبان برای آزادی پول‌های منجمدشده افغانستان، جان ساکی؛ سخنگوی کاخ سفید آزادی این موضوع را پیچیده خوانده و گفته‌است که یکی از دلایل پیچیدگی این موضوع دعوای حقوقی خانواده‌های قربانیان حملات یازدهم سپتامبر است.

اقتصاد وابسته افغانستان

یکی از عوامل سقوط و فروپاشی نظام ها و دولت ها حد اقل در صد سال اخیر به این وابستگی به خارج بر می گردد. تا زمانی که کمک خارجی بوده، دولت ها هم حیات داشته و زمانی که خارجی ها به این حمایت و کمک پایان داده اند، عمر دولت و حکومت هم به پایان رسیده است.

نگاهی به بانک‌داری نوین در افغانستان

موج جدید کاهش ارزش پول افغانستان که از سه ماه پیش شروع شد، امروز در یک حرکت بی‌سابقه در ۲۰ سال گذشته، هر دالر آمریکایی به حدود ۱۱۰ افغانی رسید. این در حالی است که نزدیک به دو دهه پیش، وقتی پول‌های جدید وارد بازار افغانستان شد، هر دالر، ۴۷ افغانی بود.

اقتصاد سیاسی طالبان

بسیاری از مشکلات اقتصادی موجود در افغانستان، ناشی از اقتصاد سیاسی این گروه و نیز نگاه ایدئولوژیک و مذهبی رهبران آن به اقتصاد است.