سرویس اقتصاد

آلمان 72 میلیون یورو به افغانستان کمک می کند

وزارت همکاری‌های اقتصادی و انکشافی آلمان(BMZ) اعلام کرد، این کشور تا پایان سال جاری خورشیدی، مبلغ ۶٫۲ میلیارد افغانی معادل ۷۲ میلیون یورو را به بودجه‌ پروژه‌های همکاری آلمان – افغانستان اضافه می‌کند.