سرویس اقتصاد

ممنوعیت خرید و فروش با کلدار پاکستانی در غزنی

«وحیدالله کلیمزی» والی غزنی امروز در جلسه کمیته ولایتى که به منظور جلوگیرى اﺯ استفاده ارزهای خارجى در داد و ستد این ولایت دایر شده بود، بر جلوگیرى و ممنوعیت خرید و فروش با ارزهای خارجى به ویژه کلدار پاکستانی تاکید کرد.