سرویس اقتصاد

فصل نو در تحول اقتصاد کشور!

افتتاح وآغاز بکار خط آهن خواف وهرات، صفحه نوین وامید بخشی را در تاریخ افغانستان بوجود آورده، غنچه های باغ آرزوهای یک ملت محروم از همه چیز را شکوفا می سازد.

شرکت های هواپیمایی افغانستان و خسارت یکصد میلیون دالری

برای بهبود و توسعه بخش هوانوردی کشور، برنامه‌هایی در دست اقدام است که از جمله سرمایه‌گذاری در زیربناها از جمله میدان هوایی بین‌المللی حامد کرزی و ساخت یک ترمینال جدید در این میدان که توسط دولت و بخش خصوصی اجرایی می‌شوند

افزایش قیمت جهانی طلا

تغییر سیاست مالی فدرال‌رزرو سبب شد تا با افت قیمت دالر به پایین‌ترین سطح خود در دو سال اخیر، قیمت جهانی طلا دوباره به عدد ۲۰۰۰ دالر نزدیک شود.