سرویس اقتصاد

ارزش بیت کوین سقوط کرد

واکنش ایلان ماسک مالک تسلا در خصوص افزایش قیمت بین کوین باعث سقوط ۸۰۰۰ دالری ارزش این ارز مجازی شد.