سرویس اقتصاد

آیا هژمونی دالر رو به افول خواهد گذاشت؟!

ایالات متحده امریکا، تحریم های ایران را برگرداند و ظاهرا اتحادیه اروپا در تلاش است تا باهمکاری چین و روسیه و بهره گیری از سیستم جدید مبادلات بانکی موسوم به SPV به تقابل با سیاست های واشنگتن بپردازد!