سرویس اقتصاد

آیا نشست داووس میتواند افغانستان را نجات دهد؟

تحت شرایطی که از آن صحبت شد اجلاس داووس در بهترین حالت تنها میتواند زمنیه این را فراهم کند که افغانستان به مقدار بیشتری از کمک های اقتصادی بین المللی در بخش های بشر دوستانه و یا حکمرانی دسترسی داشته باشد.

ممنوعیت خرید و فروش با کلدار پاکستانی در غزنی

«وحیدالله کلیمزی» والی غزنی امروز در جلسه کمیته ولایتى که به منظور جلوگیرى اﺯ استفاده ارزهای خارجى در داد و ستد این ولایت دایر شده بود، بر جلوگیرى و ممنوعیت خرید و فروش با ارزهای خارجى به ویژه کلدار پاکستانی تاکید کرد.