سرویس اقتصاد

حکومت طالبان و الفبای علم اقتصاد

کافی است کمی اقتصاد بدانی یا با علم و واقعیت اشنا باشی تا بدانی که ((بازار و اقتصاد و جامعه ،مانند طبیعت قانونمند هستند .قانون علیت و روابط حقیقی و طبیعی بر آنها حاکم است .از کسی فرمان نمی برند!

صالح

صالح: دلیل سقوط ارزش پول ملی، چاپ افغانی توسط پاکستان است

امرالله صالح؛ معاون اول دولت سرنگون‌شده اشرف‌غنی می‌گوید که گزارش‌های تایید ناشده از چاپ مخفیانه پول افغانی توسط پاکستان برای دولت طالبان، از دلایل عمده کاهش ارزش افغانی در بازار ارز به ویژه در برابر دالر امریکایی است.