سرویس اجتماعی

هرگز از این کلمات استفاده نکنید!

از گفتن چیز‌هایی شبیه «من می‌دانم که دختر/پسر شما اینطوری دوست دارد» به پدر و مادر همسرتان کلا خودداری کنید. پدر و مادرها، مخصوصا مادرها، قوی‌ترین پیوند را با فرزندشان دارند و عشق مادر به فرزند، بی‌نظیر است. اگر سعی کنید به یک مادر ثابت کنید که رابطه‌ی شما با فرزندش، بهتر از رابطه‌ی او با فرزندش است، فقط آزرده‌اش می‌کنید.

عذر خواهی معاون فرماندهی پولیس کابل از خبرنگاران

«نجیب الله سرتیر» معاون فرماندهی پولیس کابل، دلیل بدرفتاری افرادش در جریان عملیات یورش نیروهای امنیتی به مکتب افغان-ترک را جلوگیری از وقوع حمله هراس افگنانه برای هدف قراردادن خبرنگاران عنوان کرد و گفت که در این باره از خبرنگران پوزش میخواهد.