سرویس اجتماعی

سه جنبش اصلاحی که پیروز نشد

بیستم ژانویه مصادف با سی و دومین سالروز درگذشت «خان‌عبدالغفارخان» از رهبران معاصر جامعه پشتون‌های پاکستان و افغانستان است. این جامعه در پنج قرن اخیر، شاهد سه حرکت اصلاحی بود که اگر به پیروزی می‌رسید، اکنون شاهد نارسایی از نوع افراط‌گرایی در بین پشتون‌ها نبودیم.

گندم از گندم بروید، جو ز جو!

اگر نیم نگاهی به تاریخ سیاسی کشور و حتا مناسبات و روابط اجتماعی و نیز روابط خانوادگی و شخصی داشته مصداق کامل این ضربالمثل را می بینیم.

یک تیر و دو نشان

مولوی مجیب الرحمن انصاری با تشکیل حکومت خصوصی افراط گرایی و نادیده گرفتن حاکمیت قانون و حکومت مرکزی با اهانت علنی به مذهب تشیُّع و حقوق زنان در واقع با یک تیر دو نشان را هدف گرفته اند.

مقصر کیست؟

هر از چندگاهی جامعه افغانستان شاهد تولد پدیده های نا متعارف در عرصه های گوناگون سیاسی، فرهنگی ، اجتماعی و حتی اقتصادی است. اکنون این پرسش مطرح می شود که چرا در جامعه ما رفتار نامتعارف بیشتر مورد توجه قرار میگیرد؟

«احساس مردگی»

مردم یا جامعه‌ای ممکن است به مسائلی چون رشوت‌خواری و رشوت‌گیری، فساد اداری و اخلاقی، فقر و نداری، ظلم و بی‌عدالتی، غارت و چپاول، حقارت و بی حرمتی، مرگ و درد عادت کند، طوری که دیگر نسبت به این امور و پیش‌آمدهای مکرر، هیچ واکنشی از خود نشان ندهد.