سرویس اجتماعی

فروش دختران در قبال گاو و گوسفند در ولایت غور!

نهاد اجتماعی و انکشاف ملی جوانان کشور در گزارشات تازه ای گفته است، بیش از ۵۰ درصد دختران در ولایت غور به ازدواج‌های زیر سن تن می‌دهند، به خون‌ بها داده می‌شوند و یا در بدل گاو و گوسفند به فروش می‌رسند.