سرویس اجتماعی

رینا امیری: عادی‌سازی سرکوب زنان توسط طالبان، حقوق زنان را در همه‌ جا به‌ خطر می‌اندازد

رینا امیری، نماینده‌ی ویژه‌ امریکا در امور زنان و حقوق بشر در افغانستان می‌گوید که با عادی‌سازی سرکوب زنان توسط طالبان، یک سابقه‌ی خطرناک ایجاد می‌شود و حقوق زنان در همه جا به خطر می‌افتد.