سرویس اجتماعی

قرن‌ها است که می‌سوزیم!

باتاسف باردیگر دریک رویداد دردناک، چند هم وطن ما، برای بدست آوردن لقمه نانی و نجات فرزندان شان از گرسنگی، جان خود را بگونه سوزناک از دست دادند.

تلخ ترین طنز روزگار ما

تلخ ترین طنز روزگار ما این است که بسیاری از حوزویان و دانشگاهیان ما با ادای روشنفکری در سایه‌ی عکس شخصیت‌های ضد شیطانی و استعماری، شیطان می‌ستایند!

احترام به کرامت انسانی و دفاع از آزادی انسان!

در سخنرانی های غرای وعاظ می شنویم/می شنیدیم که براساس آیه شریفه کشتن یک انسان بی گناه برابراست با کشتن همه انسان ها؛ یک وقتی سخنی از امام علی خواندم که گفته بود، روزی فرا رسد که مسلمانان شعار بدهند و غیرمسلمانان به آن عمل کنند.

جنگ زرگری بودا و رویش

اسلام و برنامه آن تعلیم همراه با تذکیه تعهد همراه با تعبد توفیق در دنیا و آخرت و عاقبت به خیری است.

حماقتِ محض!

در روزهای اخیر دو غائله‌ی پوچ، برخی اذهان را به خود معطوف داشته است که این توجه و تمرکز، دلیلی جز حماقت و بلاهت ندارد.