سرویس اجتماعی

استفاده ۳۰ کودک از یک شیر چوش در لوی جرگه!

شماری از زنان شرکت‌کننده در لوی جرگه مشورتی صلح با انتقاد از مجریان ایین نشست می گویند برای کودکانشان امکانات لازم فراهم نشده و نزدیک به ۳۰ نوزاد از یک شیر چوش تغذیه می کنند!

چاق بودن؛ از ستایش تا سرزنش

در گذشته در افغانستان، چاق بودن یک فضیلت پنداشته می‌شد و الفاظی مانند «لاغر‌مردنی» برای افراد یک تحقیر بزرگ به حساب می‌آمد. مهمترین معیار انتخاب همسر نیز در بین مردان چاق بودن همسر آینده‌شان بود.