سرویس اجتماعی

آیا ما واقعا یک ملت هستیم؟ حرف حق تلخ است ولی بار شیرین دارد

طی ۱۸ سال اخیر ما شانس بزرگی داشتیم که پروسه “ملت سازی” را، گرچه یک پروسه طولانی است، با اعتقاد بنیادی به دموکراسی و ساختن نظامی متکی بر عدالت اجتماعی بنیانگزاری کنیم. ولی دولتمردان بی کفایت و فاسد آنرا بباد دادند. جوبایدن ما را کمک میکند تا نقاط ضعف خود را بشناسیم نه اینکه با شعار های فریبنده خود و مردم را بخواهیم فریب بدهیم.