سرویس اجتماعی

حماقت برخی از هموطنان کمونیستی

واکنش برخی از هموطنان کمونیست در داخل کشور، تهوع آور و از سر کینه و دشمنی به مهاجرین است نه از سر دلسوزی. مشکلات ها و معضلات مهاجرین فراوان است اما راهش این نیست باید از راه منطق و گفتمان حل و فصل گردد.

مبتلایان بدون نشانه باعث انتقال کرونا نمی شوند

کمیسیون بهداشت و درمان شهر ووهان اعلام کرد آزمایش کشت ویروس از نمونه‌های گلو و خلط ۳۰۰ مبتلای بدون نشانه که ماه گذشته در این شهر شناسایی شدند نشان می دهد در هیچ یک از نمونه ها، ویروس زنده پرورش نیافته است این موضوع نشان می دهد مبتلایان بدون نشانه باعث سرایت کرونا به دیگران نمی شوند.

ویروس کرونا

قیامت صغری

گزارش‌های رسیده حکایت از آن دارد که جنگ با کرونا در کشور ما و پاکستان به مرحله “تن به تن” رسیده است. کسی نمی‌تواند از کسی پرستاری کند. کسی نمی‌تواند کسی را درمان کند. کسی نمی‌تواند کسی را تجهیز و دفن کند. دیگر باید قبول کنیم که کرونا وضعیتی را بر ما حاکم کرده که می‌توان آن قیامت صغری نامید.