سرویس اجتماعی

کمک وزارت مهاجرین به ۲۰ هزار خانواده آواره

وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان اعلام کرد با فرا رسیدن ماه مبارک رمضان برای بیست هزار خانواده بیجاشده و برگشت کننده در پنج ولایت کشور بسته های کمکی به ارزش یک میلیون دالر توزیع می شود.