سرویس اجتماعی

پناهندگی، درد کهنه و ماندگار!

“پناهنده” و “پناه جو” مفاهیم نوین در ادبیات، سیاسی-حقوقی است. پدیده “پناهنده” در جهان معاصر، در گستره و اهمیتی که سازمان ملل متحد، وادار شده است تا روزی را به این عنوان اختصاص دهد،

آمریکا

نباید در زمین دشمن بازی نماییم!

با موضع گیری‌های قومی در زمین دشمن نباید بازی نماییم و از نسبت دادن القاب ناروا به اقوام دیگر پرهیز نموده دشمن اصلی را هدف قرار دهیم.

بخندیم یا گریه کنیم!

دفتر معاونت دوم ریاست جمهوری خبر داد که دور دوم توزیع نان خشک به مردم محتاج و فقیر بزودی آغاز میشود.

چند نکته درباره حادثه یزد

دیدن فیلم سوختن و جان دادن عده‌ای از هموطنان ما که در استان یزد ایران در اثر تیر اندازی پولیس ایران، موتر شان آتش گرفت ‌و مظلومانه جان دادند، بسیار رقت‌آور و دردناک است. هر کس از مرگ مظلومانه یک انسان مهاجر و غیر مهاجر و زنده سوختن او، تنش نلرزد و قلبش نسوزد، نه انسان است و نه مسلمان. اعتراض به نقض حقوق هم‌وطنان ما حق مسلم همه است.