سرویس اجتماعی

مبارزِ مهراندیش

درصداقت، آیینه ای بود قدنما. دربصیرت، چراغ گَیسی بود درمسجد قریه ها و در زلالی روح، رودخانه ای بود همواره جاری در دیارِما. “سیدعبدالحمید سجادی”، زیباترین فصل یک رویداد در زندگی سیاسی جامعه ی خود بود.

کرونای تاریخی و سیاسی

کرونای تاریخی و سیاسی که معجونی از ویروس‌های کشنده جهل، تعصب، تمامیت خواهی، برتری جویی، بی‌باوری به خود، بی‌اعتمادی به همدیگر، عدم پذیرش تکثر اجتماعی، فرهنگی، قومی، زبانی وسیاسی، پرهیز از مدارا، عقب ماندگی فرهنگی و اجتماعی، فقر و بیکاری و….می‌باشد، بی‌مهابا “بودن” کنونی و “شدن” آینده ما را هدف قرار داده است، و جهش وار به پیش می‌رود.

رشد زبان ها، نه تقابل و سرکوب

با درک اهمیت زبان و طبیعتا جایگاه و نقش زبان مادری در رشد فرهنگی و پویایی هویت جامعه ها و شکو فایی عواطف انسانی، مسئولیت و رویکرد دولت ها و فعالیت نهادهای مربوط، کاملا روشن می شود.

فارسی می‌نویسم

آنچه ما در حوزه تمدن فارسی، با آن روبرو هستیم، تعدد زبان‌ها نیست بلکه تفاوت لهجه‌هاست.

رمز پیروزی مردم افغانستان در مقابل ارتش شوروی سابق، اتکا به قرآن و کلمه وحدت بود

حجت الاسلام و المسلمین زاهدی عالم دین در مراسم گرامیداشت از ۲۶ دلو گفت که مردم افغانستان با ابتدایی‌ترین ابزار و سلاح در مقابل ارتش تا دندان مسلح شوروی قرار گرفتند و با محوریت قرآن و کلمه پیروز شدند.

سردار سلیمانی با ایجاد محور مقاومت در جبهه اسلام علیه کفر جنگید

سجاد عباسی عالم دین و تحلیل‌گر سیاسی در محفلی در کابل گفت که جنگ جهانی چهارم با واقعه ۱۱ سپتامبر شکل گرفت، این جنگ، تقابل بین قطب اسلام و قطب لیبرالیسم غرب و جبهه کفر است که سردار سلیمانی برای مبارزه با این توطئه به شهادت رسید.