سرویس اجتماعی

سمبل کوچک؛ حکایت بزرگ

چنگ زدن به بینی کوچک؛ حکایت‌گر مشکلات بزرگ، ساختاری و ریشه‌ای در این کشور است. چه حرکتی برای ‌ترمیم خراش آن انجام شود یانه. این مشکلات نشان دهنده آن است که در این سرزمینی بریده از قافله شتابان تمدن و غرق در فلاکت‌ها، برخی به صورت بیمارگونه، هنوز دارای تفکر […]