سرویس اجتماعی

یک تیر و دو نشان

مولوی مجیب الرحمن انصاری با تشکیل حکومت خصوصی افراط گرایی و نادیده گرفتن حاکمیت قانون و حکومت مرکزی با اهانت علنی به مذهب تشیُّع و حقوق زنان در واقع با یک تیر دو نشان را هدف گرفته اند.

مقصر کیست؟

هر از چندگاهی جامعه افغانستان شاهد تولد پدیده های نا متعارف در عرصه های گوناگون سیاسی، فرهنگی ، اجتماعی و حتی اقتصادی است. اکنون این پرسش مطرح می شود که چرا در جامعه ما رفتار نامتعارف بیشتر مورد توجه قرار میگیرد؟

«احساس مردگی»

مردم یا جامعه‌ای ممکن است به مسائلی چون رشوت‌خواری و رشوت‌گیری، فساد اداری و اخلاقی، فقر و نداری، ظلم و بی‌عدالتی، غارت و چپاول، حقارت و بی حرمتی، مرگ و درد عادت کند، طوری که دیگر نسبت به این امور و پیش‌آمدهای مکرر، هیچ واکنشی از خود نشان ندهد.

پروژه افراطی پروری ادامه دارد!

بدون شک اکنون این نگرانی هر روز تقویت می یابد که پس از ختم پروژه طالب و رهایی تروریست های مخوف از مراکز تروریست پروری گوانتاناما و بگرام، با رشد و حمایت از افراد و گروه های افراطی فجایع تازه تر در کشور رخ دهد!

ما و پشتون‌های پاکستان

در دو سال گذشته درگیری‌های خونینی بین اعضای جنبش نجات پشتون و نیروهای امنیتی پاکستان رخ داده است که در آن ده‌ها تن از طرفداران جنبش، جان خود را از دست داده‌اند. سؤال این است که ما در برابر جنبش پشتون‌های پاکستان چه موضعی اتخاذ کنیم؟