سرویس اجتماعی

بریتانیا: تصمیم‌های طالبان سلامت روان دختران و زنان را تهدید می کند و بنیاد دینی ندارد

نماینده بریتانیا در سازمان امنیت و همکاری اروپا گفته که هیچ کشوری با زنان و دختران خود به گونه‌ای رفتار نمی‌کند که طالبان برخورد می‌کند. به گفته اما لوگان، تصمیم‌های طالبان با هدف حذف زنان از جامعه مبنای دینی ندارد و به افغانستانی ها و کشورشان آسیب‌های بی‌حد و حصر وارد می‌کند.