سرویس اجتماعی

واسکت زردها

اعتراض «واسکت زردها» به هفته بیست و دوم رسید

معترضان “واسکت زرد” در حالی دست به اعتراض زدند و با پولیس ضد شورش در شهر تولوز، درگیر شدند که رئیس جمهوری این کشور قرار است یکسری سیاست‌ها را با هدف رویارویی با ۲۲ هفته‌ متوالی اعتراضات ارائه کند.