سرویس اجتماعی

فریاد بی‌صدا

هزاره‌ها امروزه، در میدان عمل، جغرافیا و سهمی از کیک قدرت در اختیار ندارند تا بر سر تقسیم آن زور آزمایی کنند؛ با وجود این، هم‌دیگر را در فضای مجازی نیز تحمل نمی‌توانند و جنگ مجازی در مقابل یک‌دیگر راه می‌اندازند.

سازمان جهانی غذا: افغانستان در آستانه ورود به «نقطه فاجعه‌بار غذایی» است

سازمان جهانی غذا و سازمان غذا و کشاورزی در گزارشی از نقاط داغ و فاجعه‌بار که با بیشترین چالش گرسنه‌گی و ناامنی حاد غذایی مواجه هستند، یاد کرده است که در این‌ میان افغانستان و سومالی در آستانه ورود به این نقطه هستند.

انسان در ساختن زندگی خود آزاد است

به بهانه سیاست اسلامی، محروم کردن مردم از نقش‌آفرینی در جامعه، نادیده گرفتن علم سیاست، از صحنه خارج کردن قواعد پذیرفته شده‌ی حکمرانی و هنر مدیریت، نهایت نابخردی و عقب‌ماندگی فکری است.