سرویس اجتماعی

اگر در مسجد نماز جماعت خواند باید کشته شود؟

امروز نمازگزاران شیعه در مسجد در قندهار مورد حمله قرار گرفت. بعد از این حمله یک تعداد کاربران فیسبوک نسخه پیچیدند که حفظ جان واجب است و مردم باید از خواندن نماز در جماعت خود داری کنند. در حالیکه این حملات هدفمند به منظور سرکوب و محو یک گروه خاص اجتماعی یعنی شیعیان است. برای تروریستان مهم نیست که این مردم را در کجا باید کشت. فعلا آسان ترین محل کشتار اینها مساجد است.

طالبان

عادی انگاری!

بتدریج رنگ و رخ حضور طالبان برای مردم در روستاها و شهرها شکل عادی می گیرد. مردم از اینکه رنجرهای طالب جلوی دکان شان بایستد و بوتل آبی را بخرد یا حتی سؤالی بپرسند، شگفت زده نمی شوند، یا وقتی ماشین های طالبان با آن بیرق ها بسرعت سرک ها را بشکافد، سر برنمی گردانند تا ببینند که هستند و به کدام سمت می روند!

هجوم صدها نفر به اداره پاسپورت

یک روز پس از آنکه طالبان اعلام کردند که صدور پاسپورت از سر گرفته شده، امروز صدها نفر که در تلاش خارج شدن از کشور هستند، در مقابل اداره پاسپورت در کابل تجمع کردند.

یک میلیون کودک افغانستانی به دلیل سوء تغذیه حاد در معرض خطر مرگ هستند

صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل (یونیسف) و برنامه جهانی غذا بار دیگر برای حفظ جان مردم افغانستان خواستار کمک عاجل شده و هشدار داده‌اند که دستکم یک میلیون کودک افغانستانی به دلیل سوء تغذیه حاد و بدون درمان فوری در معرض خطر مرگ هستند.

افغانستان

تاراجِ گله‌ای و تحقیرآمیزِ منابع بشری افغانستان

پس از چهل و سه سال آشوب و آشفتگی و لشکرکشی‌های خارجی و جنگ‌های دنباله‌دار داخلی، اینک مردم افغانستان به معنای دقیقِ کلمه «خاکسترنشین» هستند. از اقتصاد و تولید و رفاه و رونق و دانش و توسعه و آبادانی و فرهنگ و صحت و شغل و امید به آینده و … در این سرزمین خبری نیست.