سرویس اجتماعی

تکرار اشتباه گذشته در اسلو

هدی خموش به عنوان نماینده “جامعه مدنی افغانستان” خواسته‌های یک ملت را در حد مطالبات یک گروه کوچک فروکاسته است.

رویارویی شرافت و رذالت!

با سقوط جمهوریت، مدت پنج ماه می شود که شریف ترین و مظلوم ترین انسان های روی زمین، یعنی دختران و زنان افغانستانی ور برابر یکی از رذیل ترین و جاهل ترین عناصرتاریخ بشری قرار گرفته اند و پرچم عدالت خواهی را به اهتزاز در آورده و فریاد آزادی را سر داده اند.

مهاجرین ظرفیتی عظیم اما فراموش شده هستند

سیدجمال الدین سجادی، کارشناس ارشد روابط بین الملل گفت: “کمپین من هم هستم” و کمپین‌های مشابه آن، نشان‌دهنده ظرفیت مثبت مهاجرین در فعالیت‌های اجتماعی است، ظرفیتی عظیم اما فراموش شده که باید به آن توجه شود. این مردم توانایی های پیدا و پنهان زیادی دارند که باید مورد توجه قرار گیرد.